^ Top ^

Znajdź nieruchomość

Nasi partnerzy

Polityka Prywatności

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Nieruchomości „Własne M” z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Plac Tysiąclecia PP 8/1 zwane dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest :
  a) w formie pisemnej: ul. Plac Tysiąclecia PP 8/1
  b) w formie elektronicznej: biuro@wlasnem.com.pl
  c) w formie telefonicznej i za pomocą fax-u: tel/fax 89 6469297 lub tel. kom. 731-998-882
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu kojarzenia z kontrahentami i są udostępniane wyłącznie instytucjom, z którymi współpraca jest niezbędna w celu wykonania umowy pośrednictwa.
 4. Podanie przez Panią/Pana dane osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania umowy pośrednictwa.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa pośrednictwa.
 6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o przetwarzaniu danych (RODO) posiada Pani/Pan prawo do:
  a) Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  b) Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  c) Przenoszenia danych,
  d) Wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
  e) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  f) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  g) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia trwania umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż do dnia wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa.

Masz pytania? Napisz do nas!

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania oferty, odpowiedzi i późniejszego kontaktu.

> Treść zgody oraz polityka prywatności <